Info

Om voor jezelf een indruk te krijgen wat de schietsport en de vereniging voor je kan betekenen kun je maximaal drie keer bij ons op de club komen als introducée.

In alle gevallen zal er de gelegenheid zijn om de sfeer van de vereniging te proeven, de schietbaan te betreden en een vuurwapen te hanteren. Tijdens de introductie schietoefening kan met een pistool of een revolver worden geschoten. Altijd in overleg met de begeleider en wat wij op dat moment verantwoord achten.

Voor alle voorkomende disciplines die binnen het verenigingsverband beoefend kunnen worden, beschikt S.S.V. Geuldal over verenigingswapens.

Deze wapens staan ter beschikking voor ieder lid of aspirant die ermee wil schieten.

Het is overigens aan introducés slechts toegestaan om met klein kaliber wapens te schieten.(.22) U dient dan steeds onder begeleiding van een basistrainer of ervaren hoofdlid de baan te betreden.

Na je derde bezoek  zal het moment komen om te besluiten het (aspirant) lidmaatschap aan te vragen.

Bij de aanvraag van je aspirant lidmaatschap zijn er enkele spelregels:

 1: Aanvraagformulier voor lidmaatschap invullen en vergezeld van 2 recente pasfoto’s, kopie legitimatie en Eigen Verklaring inleveren.

(formulieren te verkrijgen via onze secretaris).

 2: Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen in uw gemeente. (Aanvraagformulier VOG via de secretaris).

3: Na overleggen van uw VOG, doorlopen van een proefperiode van 1 maand. Dit omvat o.a. een intakegesprek en de start van de basisopleiding.

4: Aan het einde van de proefperiode overleggen van de jaarlijkse contributie € 200,-

(Dit bedrag bestaat uit contribute S.S.V. Geuldal, contributie KNSA).

De kosten entree KNSA bedragen € 45,-.

Na de proefperiode wordt uw aspirant status voortgezet en gaat deze na 6 maanden over in volwaardig lidmaatschap.

Veiligheid.

Bij de schietsport staat veiligheid voorop!

In het belang van u en medeschutters zijn er daarom gedragsregels en voorschriften opgesteld.

Elke schutter dient zich hieraan te houden.

-Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd.

-Een schietoefening wordt onder geen voorwaarde aangevangen of voortgezet zonder de aanwezigheid van de baancommandant.

-De bevelen van de baancommandant dienen onvoorwaardelijke te worden opgevolgd.

-Het wapen wordt op de vereniging van en naar de schietstand uitsluitend ongeladen en zonder patroonhouder vervoerd.

-Een wapen mag alleen voor onmiddellijk gebruik op de schietstand ter hand worden genomen.

-Het laden en ontladen van een wapen geschiedt uitsluitend op de schietstand, waarbij de loop van het wapen altijd op de kogelvanger is gericht.

-Het zich omdraaien op, of het verlaten van de schietstand met een geladen wapen is ten strengste verboden.

-Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht.

Bij weigering van het wapen waarschuwt mijn altijd de baancommandant, die de storing verhelpt, of toezicht houdt op het oplossen van de storing.

Het is verboden schutters op de schietstand  te hinderen.

Het demonstreren van een vuurwapen anders dan op de schietstand is niet toegestaan, hierbij draagt men er zorg voor dat de loop steeds in de richting van de kogelvanger blijft gericht.